kokarder

Är du intresserad av att sponsra kokarder till vår utställning på ?

Jyckebo, Landskronas BK 2017-07-22.

Då är du välkommen att höra av dig till Ingela på  0736-188222 el ordforande@cockersydvast.com

för att få upplysning om vilka kokarder som finns kvar.

Det går även bra att göra det via vår Facebook sida.

Pris: 160 kr / Kokard som sätts in på CSV plusgiro 49 12 850-7 senast den 7 juli.

Nedanstående finns kvar i dagsläget!

BIS Valp I

BIS-R Valp I

BIS Valp II

BIS-R Valp II

BIS Valp

BIS-R Valp

BIS Junior

BIS-R Junior

BIS Unghund

BIS-R Unghund

BIS Veteran

BIS-R Veteran

BIS Uppfödargrupp

 

Det kommer att stå i katalogen vem som sponsrar respektive kokard!