Sponsor

kokarder

Är du intresserad av att sponsra kokarder till vår utställning på 

Jyckebo, Landskronas BK 2018-07-29.

Då är du välkommen att höra av dig till Ingela på  0736-188222 el ordforande@cockersydvast.com

för att få upplysning om vilka kokarder som finns kvar.

Det går även bra att göra det via vår Facebook sida.

Pris: 150 kr / Kokard som sätts in på CSV plusgiro 49 12 850-7 senast den 7 juli.