Historik

HISTORIA

Cocker Sydvästs historia

År 1978 bildades Östergötlands Cocker Spanielklubb, som hade medlemmar från hela landet. Vid årets slut var medlemsantalet 66 st och i slutet av 1979 var medlemmarna 174 st. Därefter ombildades klubben till att heta Cocker Spanielklubben. Östergötlands Cocker Spanielklubb nybildades som en lokalavdelning och snart hade lokalavdelningar uppstått i hela landet. Skåne/Blekinge utgjorde Cocker Spanielklubben – Södra Avdelningen.

I början av 1985 delade man upp klubben mellan dessa båda landskap och därvid bildades Skånska Cockerklubben. Nedan följer lite fakta via utdrag ur verksamhetsberättelserna.

……………………………………………………………………………………………..

1985 Styrelse:

Ordf

Mats Wickström

V ordf

Harry Nilsson

Sekr

Pia Mårtensson

Kassör

Monica Mårtensson

Ledamöter

Ingrid Olsson Margaretha Andersson

Utställning: Under året arrangerades två utställningar: Valputställning i Båstad 21/7 med ett 30-tal anmälningar. Domare: Nils Andersson

Aktiviteter: Två temakvällar – den ena ang allergier, hud- och öronproblem och den andra innehöll en uppskattad skötselinstruktion. Därutöver avhölls Familjedag på Revingehed.

Medlemsantal: 108 st

……………………………………………………………………………………………..

1986

Styrelse:

Ordf

Mats Wickström

V ordf

Ingrid Olsson

Sekr

Pia Mårtensson

Kassör

Monica Mårtensson

Ledamöter

Marina Sundström Eva Larsson Anna Marklund

Utställning: Under året arrangerades två utställningar: Annandag pingst på Örenäs slott. Domare: Gwen Broadley På sommaren valputställning i Båstad. Domare Cocker Spaniel: May Asplund Carlsson. Domare övriga: Nils Andersson Båda utställningarna hade tillsammans närmare 140 anmälningar

Aktiviteter: Temakvällen ang. HD och ögonsjukdomar drog inte många deltagare och likadant var det vid Familjedagen i Skäralid. Välbesökt var dock det möte i Lund, som handlade om cockerns vardagsskötsel. Uppfödarträff arrangerades i Lund.

Medlemsantal: 125 st

……………………………………………………………………………………………..

1987

Styrelse:

Ordf

Mats Wickström

V ordf

Olle Ohlsson

Sekr

Ingrid Olsson

Kassör

Anna Marklund

Ledamöter

Pia Carlsson Eva Larsson Marina Sundström

Utställning: Open Show arrangerades under året på Örenäs slott med ett 45-tal anmälda hundar. Domare: Bent Westphal, Danmark

Aktiviteter: Agility- och lydnadsträning i Malmö hade 5 deltagare. Utställningsträning och regelgenomgång i Lund – 0 deltagare. Träffen om vardagsskötsel var också glest besökt. Familjedag på Revingehed med ett 25-tal besökare. Intresse för jaktkurs under hösten fanns inte. Uppfödarträffen i Trelleborg samlade ett 15-tal intresserade, som diskuterade PNP och andra aktuella uppfödarproblem.

Medlemsantal: 140 st

……………………………………………………………………………………………..

1988

Nu kom även södra Halland med i klubben, som döptes om till COCKER SYDVÄST

Styrelse:  

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Anette Erlandsson

Sekr

Ingrid Olsson

Kassör

Ann-Britt Westerdahl

Ledamöter

Marina Sundström Pia Lander Thorbjörn Stattin, adj fr o m 30/6

Utställning: Två utställningar arrangerades under året: 5/6 i Sjöbo med 70 anmälda hundar Domare: Stuart Clayforth, Kennel Haradwithe, England BIS Allround’s Hobby, äg. Bodil Nordquist BIS-Jakt SUCh Örlidens Swinging On A Star, äg. Lilian Öhrström 30/10 inomhusutställning i Halmstad med 69 anmälda hundar Domare: Kari Haave, Kennel Travis BIS Liecocks Now Or Never, äg. Inger Ekwall

Aktiviteter: Studiecirkel i Åled med ca. 15 deltagare Utställningsträning i Åled den 4/5 – 16 ekipage Utställningsträning i Lund den 7/5 – 3 ekipage Utställningsträning i Bjuv den 7/5 – 8 ekipage Filmkväll i Helsingborg den 25/5 – Ed Croud, Nya Zeeland – 21 deltagare Filmkväll i Malmö den 7/6 – Stuart Clayforth, England – 5 deltagare Lydnadskurs under hösten i Åled med ett 15-tal ekipage Trimkurs i oktober i Åled – 3 deltagare Trimkurs i oktober i Lund – 11 deltagare Jaktdag i Arkelstorp den 24/9 – 5 deltagare Ögonlysning i Halmstad 30/10 – 20 deltagare

Medlemsantal: 165 st

……………………………………………………………………………………………..

1989

Styrelse:

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Anette Erlandsson

Sekr

Ingrid Olsson

Kassör

Ann-Britt Westerdahl

Ledamöter

Marina Sundström Thorbjörn Stattin Ronny Nilsson

Utställning: Utställning arrangerades den 15/10 i Kågeröds ridhus för alla raser med 275 anmälda hundar. Domare: Maud Olsson, Tomboys Kennel – Cocker Spaniel, Amerikansk Cocker Spaniel Anna-Lena Lundblad – övriga raser i fågelhundsgruppen Ulla Peterzéns – spets, terrier, vinthund, sällskaps- & dvärghundar Gunnar Persson – brukshundar BIS-vinnare: Liecocks Maximun Effect, äg. Anette Erlandsson

Aktiviteter: Under våren hölls två lydnadskurser i Åled med sammanlagt 20 deltagare Trimkurs i Lund 8/4 – 3 deltagare Trimkurs i Helsingborg 30/4 – 7 deltagare Trimkurs i Lund 29/10 – 6 deltagare Trimkurs i Åled 18/11 – 7 deltagare Studiebesök på Helsingborgs Djursjukhus 4/4 – 18 deltagare Apporteringskurs i Helsingborg – 9 deltagare Agilityintroduktion i Lund 3/6 – 5 deltagare Jaktkurs i Åled 5-6/8 (samarr. med Springerklubben) – 2 delt. cockrar Ögonlysning 15/10 Ett stort antal arrangemang fick ställas in p g a för få eller inga anmälningar: Viltspårträning i Åled Valpträff i Lund 20/5 Höstens lördagsträningar i Helsingborg ID-märkningskurs 29/10 Filmdag i Mjöhult 26/11 (jakt)

Klubben har infört Hederspriser att delas ut vid årsmötet inom varje tävlingsgren. Se listor under “Hederspriser”.

Medlemsantal: 215 st

……………………………………………………………………………………………..

1990

Styrelse:

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V Ordf

Anette Erlandsson

Sekr

Thorbjörn Stattin

Kassör

Ann-Britt Westerdahl

Ledamöter

Lena Sörensson Jeanette Sandberg Ronny Nilsson

Utom styrelsen har Bibban Svensson fungerat som utställningssekreterare.

Utställning: Utställning arrangerades den 21/10 i Kågeröds ridhus för alla raser med 307 anmälda hundar. Domare: Filip Johnsson – Cocker Spaniel (71 st) Birthe Larsen-Rosvall – övriga raser i fågelhundsgruppen samt drivande Erik Wallström – dvärg- och sällskapshundar Peter Lundell – terrier, vinthund och spets Nils Håkansson – brukshundar BIR-cocker blev Allround’s Hobby, äg. Bodil Nordquist

Aktiviteter: Under våren genomfördes en jaktträningskurs i Åled i samarbete med Springerklubben. Jaktinternat hölls 20-21/5 i Skavböke med Rolf Johansson som instruktör Planerad ID-märkarkurs fick ställas in eftersom ingen anmälde sig Uppfödarkonferens i Helsingborg 1/4 med ca. 20 uppfödare Ögonlysning 21/10

Medlemsantal: 240 st

……………………………………………………………………………………………..

1991

Styrelse:

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Anette Erlandsson

Sekr

Thorbjörn Stattin

Kassör

Ann-Britt Westerdahl

Ledamöter

Lena Sörensson Jeanette Sandberg Annika Rempe

Utom styrelsen har Bibban Svensson fungerat som utställningssekreterare.

Utställning: Klubben stod som arrangör för Cocker Spanielklubbens “Club Show”, som samordnades med utställning för övriga raser i Äsperöds ridhus den 2/11 – 205 anmälda hundar. Domare: Ove Hansen, Kennel Petit, Danmark – Cocker Spaniel (102 st) Svend Lövenkjaer, Danmark – övriga fågelhundar Birthe Larsen-Rosvall – övriga raser BIS-vinnare blev Kåpåsens Calypso, uppf/äg Pia Mattsson.

Aktiviteter: Under våren genomfördes en jaktträningskurs i Åled i samarbete med Springerklubben Jaktinternat 1-2/6 i Åled som fortsättning på förra årets kurs Förberedande jaktträning i Röstånga Trimkurs i Helsingborg Trimkurs i Lund Ögonlysning i Helsingborg Dual Purpose show/apporteringstest 28/4

Medlemsantal: 210 st

……………………………………………………………………………………………..

1992

Styrelse:

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Anette Erlandsson

Sekr

Thorbjörn Stattin

Kassör

Ann-Britt Westerdahl

Ledamöter

Lena Sörensson Annika Rempe Ann-Charlotte Holmström

Utom styrelsen har Bibban Svensson fungerat som utställningssekreterare.

Utställning: Utställning arrangerades i Åstorps ridhus den 25/10 med 303 anmälda hundar. Domare: Kaj Madsen, Danmark – Cocker Spaniel (50 st) och Amerikansk Cocker Spaniel Susie Svoldgaard, Danmark – övriga fågelhundar samt drivande Wincent Severin – dvärghundar, vinthundar, spetsar Kjell Carnbrand – sällskapshundar, terrier Erik Lassen – brukshundar BIS blev cockern Trollängens Cute Colleen, äg. L & L Larsson

Aktiviteter: Lydnadskurs med jaktinriktning i Åled – ingen delt. cocker Jaktinternat över en helg Trimkurs i Helsingborg Trimkurs i Halmstadstrakten Utställningsträning i Röstånga Ögonlysning i Helsingborg Inofficiellt DSP/VP (jaktprov) har arrangerats – 4 deltagare

Medlemsantal: 149 st

……………………………………………………………………………………………..

1993

Styrelse:

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Thorbjörn Stattin

Sekr

Annika Rempe

Kassör

Ann-Britt Westerdahl

Ledamöter

Lena Sörensson Ann-Charlotte Nyman Karl-Axel Johansson

Utom styrelsen har Bibban Svensson fungerat som utställningssekreterare.

Utställning: Årets utställning hölls den 17/10 i Åstorps ridhus med 274 anmälda hundar. Domare: Carina Arvidsson – Cocker Spaniel (51 st) och Amerikansk Cocker Spaniel Anki Johansson – övriga fågelhundar, drivande samt dvärghundar Wincent Severin – terrier, vinthundar, sällskapshundar och spetsar Erik Lassen – brukshundar BIR i cockerringen och sedermera BIS-2 blev Line Sam Red Gleam, uppf/äg Tord Lundborg BIS erövrades av schäfern Odysséens Minou, äg Rickard Birgersson

Aktiviteter: Uppfödarträff i Lund 27/1 – ca 25 deltagare Jaktträningskurs på olika platser i Skåne – 13 ekipage Ögonlysning har arrangerats i Helsingborg och Gylle

Medlemsantal: 153 st

……………………………………………………………………………………………..

1994

Styrelse:

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Thorbjörn Stattin

Sekr

Annika Rempe

Kassör

Ann-Britt Westerdahl

Ledamöter

Lena Sörensson Ann-Charlotte Nyman t o m 94-06-06 Karl-Axel Johansson Jens Däumichen adj fr o m 94-06-06

Utom styrelsen har Bibban Svensson fungerat som utställningssekreterare.

Utställning: Årets utställning hölls den 16/10 i Åstorps ridhus med 147 anmälda hundar. Domare: Jessie Börregaard-Madsen, Danmark – Cocker Spaniel (53 st), Am. Cocker, Springer Spaniel Gunilla Persson – övriga 39 raser BIR i Cockerringen blev Line Sam Vikings Thinks Twice, uppf/äg Tord Lundborg BIS blev Engelsk Springer Spaniel Trollängens Life Style, äg. Sara Badiee Dessutom hölls en drive-in-utställning med 45 deltagande hundar Domare: Anette Erlandsson Aktiviteter: Trimkurs i Helsingborg den 22-23/10 – 5 deltagare Jaktträningskurs i Mörarp – 12 cockerekipage Nybörjarträning med bad/apportering för 4-10 deltagare varje tisdag hela sommaren Ögonlysning i Helsingborg

Medlemsantal: 157 st

……………………………………………………………………………………………..

1995

Styrelse:

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Thorbjörn Stattin

Sekr

Annika Rempe

Kassör

Ann-Britt Westerdahl

Ledamöter

Lena Sörensson Jens Däumichen Kersti Tufvesson

Utom styrelsen har Bibban Svensson fungerat som utställningssekreterare.

Utställning: Årets utställning hölls den 7/5 på Herrevadskloster med 86 anmälda Cocker Spaniels Domare: Pam Walker, Kennel Cardamine, England

Resultat:

BIS valp I

Diamonhill’s Öh Hot Stuff, äg A-C Mälberg

BIS valp II

A One’s Cold November Rain, uppf/äg Ann Olsson Swärd

BIS junior och BIS

Cockados Major Tom, äg. Lena Nilsson

BIS unghund

Camillo’s Knock Out, äg J & M Däumichen

BIS champion och BIM

Tullebyns Moonbeam, uppf/äg Anette Persson

BIS veteran

Zvenskens Clever Knight, uppf/äg A-K Jeppsson

BIS avelsgr

Charbonnel A One’s Macho, äg Ann Olsson Swärd

BIS uppfgr

Kennel A One’s, Ann Olsson Swärd

Samtidigt arrangerades Drive-In-Utställning med 17 anmälda hundar Domare: Gunilla Persson

Aktiviteter: Ögonlysning i Helsingborg den 2/10 Information av vet. Eva Sevelius i Helsingborg gällande leversjukdomar – ca 15 deltagare

Medlemsantal: 160 st

……………………………………………………………………………………………..

1996

Styrelse:

Ordf

Monica Däumichen

V ordf

Thorbjörn Stattin

Sekr

Annika Rempe

Kassör

Jennie Johansson

Ledamöter

Tina Frantzén Katia Olsson Kersti Tufvesson

Utställning: Årets utställning hölls den 31/8 på Herrevadskloster med 98 anmälda Cocker Spaniels Domare: Brian Cummins, Jersey

Resultat:

BIS valp I

A One’s Lizalu Of The D’Ubervilles, uppf/äg Ann Olsson Swärd

BIS valp II

Line Sam Knave Of Spades, äg Pia Beck-Friis

BIS junior/unghund

Midnight Train vom Rauhen Holz, äg Ann Olsson Swärd

BIS veteran

Örlidens In My Heart, äg Ingrid Olsson

BIS

Charbonnel A One’s Macho, äg Ann Olsson Swärd

BIS-R

Zvenskens Czotiz, uppf/äg A-K Jeppsson

Aktiviteter: Uppfödarträff i Lund 12/5 – styrelsen + 5 medlemmar Tillsammans med Field Spanielklubben arrangerades 8/6 en “spanieldag” – med ca 15 familjer Programmet omfattade bl a pälsvård, första förband på min hund, ringträning, agilityträning, uppvisning i lydnad och agility Två trimkurser har hållits under hösten Ögonlysning i Löberöd

Medlemsantal: 150 st

……………………………………………………………………………………………..

1997

Styrelse:

Ordf

Monica Däumichen

V ordf

Tina Frantzén

Sekr

Annika Rempe

Kassör

Jennie Johansson

Ledamöter

Katia Wall Sara Cannervik Katarina Johansson

Utställning: Utställning avhölls återigen på Herrevadskloster den 23/8 med 76 anmälda Cocker Spaniels Domare: Malcolm Roberts, England

Resultat:

BIS valp I

Diamonhill’s Very Special Diamond, uppf/äg Agneta Persson

BIS valp II

Brightwood’s Marigold, äg Cecilia Honnér

BIS junior/unghund

Brightwood’s All You Need Is Love, uppf/äg Ingrid Olsson

BIS veteran

Weststar Like A Pearl, äg Ewa Klase

BIS

Midnight Train vom Rauhen Holz, äg Ann Olsson Swärd

BIS-R

Moonlight Mattie vom Rauhen Holz, äg Ann Olsson Swärd

Aktiviteter: Jaktkurs under våren – 12 deltagare Viltspårkurs under hösten – 12 deltagare Familjedag den 1/6 – ca 30 cockrar med familj kunde prova på agility och cocker-race Två valpkurser har hållits med sammanlagt ca 20 deltagare Under november hölls en trimkurs för 12 cockerägare “Höstlunk” i oktober på Järavallen med tipspromenad, korvgrillning och cocker-race Vid en medlemsträff i november förelästes om valpens utveckling En träningsgrupp i lydnad startade i januari Handlerkurs var planerad, men fick ställas in p g a för dåligt intresse

Medlemsantal: 130 st

……………………………………………………………………………………………..

1998

Styrelse:

Ordf

Ingrid Olsson

V ordf

Catarina Månsson

Sekr

Sara Cannervik

Kassör

Åsa Knutsson

Ledamöter

Katia Wall Ann-Britt Westerdahl Katarina Johansson

Utställning: Utställning arrangerades på Herrevadskloster den 12/9 med 60 anmälda Cocker Spaniels Domare: Tuija Kaipanen, Finland

Resultat:

BIS valp I

Diamonhill’s Dark Princess, äg Pia Beck-Friis

BIS valp II

A One’s Mayflower of Yendor, uppf/äg Ann Swärd

BIS junior/unghund

Caci’s Crazy Dayzy, äg Ann-Britt Westerdahl

BIS veteran

Örlidens In My Heart, äg Ingrid Olsson

BIS uppfgr

Brightwood’s Kennel, Ingrid Olsson

BIS avelsgr

Camillo’s Knock Out, äg J & M Däumichen

BIS

Midnight Train vom Rauhen Holz, äg Ann Swärd

BIS-R

Moonlight Mattie vom Rauhen Holz, äg Ann Swärd

Aktiviteter: Den 26 april anordnades “vår-rus” med 8 deltagare Den 13-14/6 arrangerades en cockerhelg vid Snogeholmssjön. På lördagen deltog 23 personer med cocker för att prova ringträning, viltspår och vattenapportering. Dagen avslutades med grillparty. På söndagen hölls en miniutställning med 20 anmälda hundar och Göran Marklund som domare. BIS-valp blev Peach Passion’s Imperial Palace, BIS blev Bright Dream’s Black Magic Woman I oktober anordnades en trimkurs samt en höstlunk utanför Hörby. 13 blöta personer slöt upp och vid ett cocker-race delades nyinstiftade vandringspriser ut. Snabbaste valp: Solbo’s Lucky, Snabbaste vuxen: Bright Dream’s PS I Love You I november hölls en genetikkurs.

Medlemsantal: 125 st

……………………………………………………………………………………………..

1999

Styrelse:

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Margareta Persson

Sekr

Ingrid Olsson

Kassör

Åsa Knutsson

Ledamöter

Pia Beck-Friis Ann-Britt Westerdahl Helén Hedlundh-Håkansson

Utställning: Utställning arrangerades den 25/7 på Väla motorstadion med 47 anmälda Cocker Spaniels. Domare: Anette Erlandsson

Resultat:

BIS valp I

Diamonhill’s Blue Waves, uppf/äg Agneta Persson

BIS valp II

Strandmarkens Shine a Light, uppf/äg Kristina Honnér

BIS junior

Bobcat’s Scania, äg Lise-Lott Andersson

BIS unghund

Love Cox’s Passion For Chokolate, äg Pia Beck-Friis

BIS veteran

Grimsholmen High Tension, uppf/äg Ann-Britt E Westerdahl

BIS uppfgr

Brightwood’s Kennel, Ingrid Olsson

BIS avelsgr

Camillo’s Knock Out, äg J & M Däumichen

BIS

Caci’s Crazy Dayzy, äg Ann-Britt E Westerdahl

BIS-R

Usemade Queen In Future, äg Agneta Persson

Aktiviteter: Under våren hölls viltspårkurs 5 gånger med Helén Hedlundh-Håkansson som ledare Den 21/2 hölls agility-föredrag i Svedala med Rose-Marie Hansson som ledare Den 7/1 och 14/3 utlystes handler-träning (inställd p g a för få anmälda) Under sommaren var det hundbad i Råå varje tisdagskväll Den 22/8 var det Familjedag på Järavallen Den 16/10 hölls föredrag om “Färgernas nedärvning på Cocker Spaniel” med Tord Lundborg

Medlemsantal: 115 st

……………………………………………………………………………………………..

2000

Styrelse:

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Ann-Britt E Westerdahl

Sekr

Ingrid Olsson

Kassör

Margareta Persson

Ledamöter

Pia Beck-Friis Helén Hedlundh-Håkansson Åsa Knutsson

Utställning: Utställning på Väla motorstadion den 13/8 med 47 anmälda Cocker Spaniels Domare: Tord Lundborg, Kennel Line Sam

Resultat:

BIS valp I

Bright Dream’s Flash

BIS valp II

Diamonhill’s Queen By Night

BIS junior/unghund

Sheerclever Star Wars

BIS veteran

Charbonnel A One’s Tonka

BIS avelsgr

Joycock’s Real Bright Dream

BIS

NCh Sheerclever Pretender

BIS-R

Diamonhill’s X-Tan Xylona

Aktiviteter: Ögonlysning i Ödåkra Jaktkurs i Revinge Hundlunk i Revinge Dual Purpose Show i Revinge Utställningsträning i Malmö Hundfotografering i Helsingborg Hundbad i Råå tisdagar hela sommaren Studiebesök på Djursjukhuset i Helsingborg

Medlemsantal: 97 st

……………………………………………………………………………………………..

2001

Styrelse:

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Ann-Britt E Westerdahl

Sekr

Helén Hedlundh-Håkansson

Kassör

Margareta Persson

Ledamöter

Pia Beck-Friis Ingela Hansson Ann-Marie Celander

Utställning: Årets utställning hölls i Bjuv den 28/7 med 68 anmälda Cocker Spaniels. Domare: Joanna Darby, Kennel Classicway, England

Resultat:

BIS valp I

Sorbrook Enterprise, äg A. Carlsson

BIS valp II

Backhill’s For A One’s Only, äg Ann Swärd

BIS junior

Wiljana Waterwheel, äg Ingrid Olsson

BIS unghund

Sheerclever Game Over, äg T Kaipanen/L Christensen

BIS veteran

Zvenskens Zazza, uppf/äg A-K Jeppsson

BIS avelsgr

Zvenskens Zazza, uppf/äg A-K Jeppsson

BIS uppfgr

Zvenskens Kennel, A-K Jeppsson

BIS

Ch Midnight Train vom Rauhen Holz, äg Ann Swärd

BIS-R

Vita Hotellets Hafsörn, uppf/äg A Carlsson

Aktiviteter: Hundlunk på Revingehed Kristi Himmelsfärdsdag – 105 deltagare Dual Purpose Show på Revinge 16/6 Ögonlysning i Ödåkra Hundbad i Råå torsdagar hela sommaren Hundbad i Malmö tisdagar hela sommaren

Medlemsantal: 97 st

……………………………………………………………………………………………..

2002

Styrelse:

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Ann-Britt E Westerdahl

Sekr

Helén Hedlundh-Håkansson

Kassör

Margareta Persson

Ledamöter

Pia Beck-Friis Ingela Hansson Ann-Marie Celander

Utställning: Årets utställning gick av stapeln i Bjuv den 24/8 med 62 anmälda Cocker Spaniels Domare: Michael Masters, Kennel Manchela, England

Reultat:

BIS valp I

Guldkulans Lancia Flamina, uppf/äg A Sundquist-Olofsson

BIS valp II

Zvenskens Zue’s Zandman, äg C Johansson

BIS junior

Amberway Action Man, äg A Sundquist-Olofsson

BIS unghund

Zvenskens Zara, uppf/äg A-K Jeppsson

BIS veteran

Ch Vita Hotellets Pang Pang Bom, äg A Sundquist-Olofsson

BIS avelsgr

Ch Midnight Train vom Rauhen Holz, äg Ann Swärd

BIS uppfgr

Zvenskens Kennel, A-K Jeppsson

BIS

Ch Midnight Train vom Rauhen Holz, äg Ann Swärd

BIS-R

Ch Backhill’s Doris Day, uppf/äg Karin Staaf

Aktiviteter: Ögonlysning i Ödåkra Hundbad i RÅÅ tisdagar hela sommaren Föredrag om parning, dräktighet och valpning Hundlunk på Revinge Kristi Himmelsfärdsdag – 55 deltagare Viltspårkurs i Munka-Ljungby – 11 deltagare Trimkurs – 10 deltagare Föredrag av vet. Ulla Pettersson, Bayers – inställt p g a för få deltagare

Beslöt styrelsen detta år att i framtiden minska på antalet medlemsblad, p g a den höga portokostnaden, men att i gengäld öppna en hemsida

Medlemsantal: 136 st

……………………………………………………………………………………………..

2003

Styrelse:  

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Ann-Britt E Westerdahl

Sekr

Helén Hedlundh-Håkansson

Kassör

Margareta Persson

Ledamöter

Pia Beck-Friis Ingela Hansson Ann-Marie Celander

Utställning: Utställning i Bjuv den 24/8 med 47 anmälda Cocker Spaniels Domare: Maud Elmin-Olsson, Tomboys Kennel

Resultat:

BIS valp I

Joycock’s Zero Zero Seven, uppf/äg Pia Beck-Friis

BIS valp II

Line Sam Zeta, äg Ann Lönn

BIS junior

Joycock’s Yasmeen, uppf/äg Pia Beck-Friis

BIS unghund

Zvenskens Zweet O’Boy, äg Christel Andersson

BIS jakt

Leelekis Acanthus, äg Annika Stjärneving

BIS veteran

Ch Windendavour’s Lime Passion, uppf/äg L Andersson

BIS avelsgr

Brightwood’s All You Need Is Love, uppf/äg Ingrid Olsson

BIS uppfgr

Kennel Grimsholmen, Ann-Britt E Westerdahl

BIS

Zvenskens Zweet O’Boy, äg Christel Andersson

BIS-R

Ch Grimsholmen New Fashion, uppf/äg Ann-Britt E Westerdahl

Aktiviteter: Ögonlysning i Ödåkra Trimkurs i Lund – 10 deltagare Hundbad i Råå tisdagar hela sommaren Hundlunk på Revinge Kristi Himmelsfärdsdag – 55 deltagare Resultat i Cocker-race: Snabbaste valp: Turtle Dove’s All Time High, Snabbaste vuxen: Zvenskens Zue’s Zotiga Zmilla Introduktionskurs i viltspår – 5 deltagare

Medlemsbladet har under året utkommit med ett nummer. Medlemmarna hänvisas till klubbens hemsida samt information i CockerTidningen under Avdelningsnytt

Medlemsantal: 144 st

……………………………………………………………………………………………..

2004

Styrelse:  

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Pia Beck-Friis

Sekr & webmaster    

Bodil Hammarström

Kassör

Margareta Persson

Ledamöter

Ingela Hansson Ann-Marie Celander Katarina Dehman

Utställning: Utställning i Bjuv 8/8 med 79 anmälda Cocker Spaniels Domare: Patric Ragnarson

Resultat:

BIS valp I

Backhill’s Know It All, äg Charlotta Göransson

BIS valp II

Line Sam Piece Of Cake, uppf/äg Tord Lundborg

BIS junior

Windendavour’s Alfa Beta, uppf/äg Lise-Lott Andersson

BIS unghund

Cobarn Brilliant Guldkulan Girl, äg A Sundquist-Olofsson

BIS jakt

Leelekis Acanthus, äg Annika Stjärneving

BIS veteran

Lochdene Cover Story, äg A Sundquist-Olofsson

BIS avelsgr

Ch Lovecox’s Passion For Chokolate, äg Pia Beck-Friis

BIS uppfgr

Kennel Grimsholmen, Ann-Britt E Westerdahl

BIS

Allert’s Lovely Godiva, äg Lise-Lott Andersson

BIS-R

Ch Lovecox’s Passion For Chokolate, äg Pia Beck-Friis

Aktiviteter: Ögonlysning i Ödåkra den 4/3 Trimkurs i Lund, ca 10 deltagare Hundbad i Råå torsdagar hela sommaren Skogspromenad söndagar efter badsäsongens slut Hundlunk på Revingehed Kristi Himmelsfärdsdag Resultat i Cocker-race: Snabbaste valp: Brightwood’s Strathisla, Snabbaste vuxen: Bricock’s Living Doll

Cocker Sydväst har anskaffat en egen domän för sin nya hemsida. Grafik och layout har gjorts av Uffe Rosenqvist, Webmaster: Bodil Hammarström

Medlemsantal: 168 st

……………………………………………………………………………………………..

2005

Styrelse:

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Pia Beck-Friis

Sekr & webmaster    

Bodil Hammarström

Kassör

Margareta Persson

Ledamöter

Ingela Hansson Ann-Marie Celander Katarina Dehman

Utställning: Utställning i Bjuv den 30/7 med 80 anmälda Cocker Spaniels Domare: Kim Bay, Danmark

Resultat:

BIS valp I

Occis Sugarbabe, uppf/äg B Dafgård/T Andersen

BIS valp II

Backhill’s Marilyn Monroe, uppf/äg Karin Staaf

BIS junior

Allert’s Victory Lap, uppf/äg B & T Johansson

BIS unghund

Skjervtun’s Take Away, äg Raja Sundman

BIS jakt

Leelekis Acanthus, äg Annika Stjärneving

BIS veteran

Leelekis Acanthus, äg Annika Stjärneving

BIS avelsgr

Ch Lovecox’s Passion For Chokolate, äg Pia Beck-Friis

BIS uppfgr

Kennel Joycock’s, Pia Beck-Friis

BIS

Ch Travis Hold On To Your Dream, äg B Dafgård/T Andersen

BIS-R

Skjervtun’s Take Away, äg Raja Sundman

Aktiviteter: Ögonlysning i Ödåkra den 4/3 Trimkurs Hundbad i Råå torsdagar hela sommaren Skogspromenader på söndagar efter badsäsongens slut Familjedag på Järavallen i oktober med stor uppslutning av medlemmar Resultat i cocker-race: Snabbaste valp Zambell’s Crème Caramel, Snabbaste vuxen Brightwood’s Caperdonich

Medlemsantal: 179 st

……………………………………………………………………………………………..

2006

Styrelse:

Ordf

Ann-Katrin Jeppsson

V ordf

Ingela Hansson

Sekr & webmaster    

Bodil Hammarström

Kassör

Margareta Persson

Ledamöter

Ann-Marie Celander Katarina Dehman Anne Lundborg

Utställning: Utställning i Bjuv den 29/7 med 67 anmälda Cocker Spaniels Domare: Filip Johnsson

Resultat:

BIS valp I

Brightwood’s The Famous Grouse, uppf/äg Ingrid Olsson

BIS valp II

Lönnbackens Salted Liquorice, uppf/äg Inger Jönsson

BIS junior

Cockett’s Mintchoklad, uppf/äg Birgitta Markoff

BIS unghund

Joycock’s Another Angel, uppf/äg Pia Beck-Friis

BIS jakt

Leelekis Acanthus, äg Annika Stjärneving

BIS veteran

Leelekis Acanthus, äg Annika Stjärneving

BIS avelsgr

Ch Wiljana Waterwheel, äg Ingrid Olsson

BIS uppfgr

Kennel Brightwood’s, Ingrid Olsson

BIS

Joycock’s Another Angel, uppf/äg Pia Beck-Friis

BIS-R

Grimsholmen Exlusive Designe, uppf/äg Ann-Britt E Westerdahl

Aktiviteter: Ögonlysning i Ödåkra den 2/3 Hundbad i Råå torsdagar hela sommaren Familjedag på Järavallen Kristi Himmelsfärdsdag – många deltagare Resultat i cocker-race: Snabbaste valp: Strandmarkens Atlas, Snabbaste vuxen: Zambell’s Crème Caramel

Då intresset för att lämna in resultat för Hederspriser har minskat så drastiskt, att dessa ej har kunnat delas ut de senaste åren p g a för få inskickade resultat, beslöt årsmötet att slopa denna tävlingsform och ersätta den med “Årets Cocker inom Cocker Sydväst” i de olika tävlingsgrenarna. Resultaten redovisas på hemsidan

Medlemsantal: 178 st

……………………………………………………………………………………………..

2007

Styrelse:

Ordf

Ingela Hansson

V ordf

Taddy Andersson

Sekr & webmaster    

Bodil Hammarström

Kassör

Ann-Christin Björk

Ledamöter

Ingrid Lohmander A:son Katarina Dehman Anne Lundborg

Utställning: Utställning i Bjuv den 28/7 med 106(+1) anmälda Cocker Spaniels Domare valpar (17 st): June Parkin, Kennel Mistfall, England Domare vuxna: Geoff Parkin, Kennel Mistfall, England

Resultat:

BIS valp I

Manaca’s It’s In His Kiss, äg. Madeleine Ivarsson, Linköping

BIS valp II

Pearl Harbour Space Queen, äg. Bernice Nilsson, Svedala

BIS junior

Maxi Mates The Robe, uppf/äg Eva Börtin Bergquist, Lindome

BIS unghund

Brightwood’s The Famous Grouse, uppf/äg Ingrid Olsson, Lund

BIS jakt

Leelekis Acanthus, äg Annika Stjärneving

BIS veteran

Zvenskens Zamelzurium, uppf./äg. Ann-Katrin Jeppsson, Kvidinge

BIS avelsgr

Cardamine The Sable King, äg Eva Börtin Bergquist, Lindome

BIS uppfgr

Kennel Maxi Mates, Eva Börtin Bergquist, Lindome

BIS

A One’s Fingers Crossed, uppf/äg Ann Swärd, Bromma

BIS-R

Ch Midnight Train vom Rauhen Holz, äg. Ann Swärd, Bromma

BIS – VP Bonnetsfatet och Kennel Zvenskens VP erövrades slutgiltigt av Ann Swärd som vunnit BIS sex gånger med 3 olika hundar

BÄSTA JAKTMERITERADE – VP Lukaskannan erövrades slutgiltigt av Annika Stjärneving som vunnit priset fem gånger

BÄSTA VILTSPÅRSMERITERADE – Kennel Örlidens VP tillföll i år Aro’s Blue Serenade, äg. Ingrid Lohmander A:son och Taddy Andersson

BÄSTA TAN – Sir James VP tillföll i år SVCh Brightwood’s Slide Out, äg. Bernice Nilsson, Svedala

BÄSTA VETERAN – VP Zazza’s Minne tillföll i år Zvenskens Zamelzurium, uppf./äg. Ann-Katrin Jeppsson, Kvidinge

BÄSTA BRUKS – VP Zvensksejdeln tillföll ingen i år

BÄSTA AVEL – VP Allround Cup tillföll i år Cardamine The Sable King, äg Eva Börtin Bergquist, Lindome

Aktiviteter: Två pälsvårdskurser har hållits – den ena fick två och den andra fem deltagare Familjedag på Järavallen hade glädjande stor uppslutning – trots vädret Vinnare i Valp-racet Pearl Harbour Space Queen, äg. Bernice Nilsson, Svedala och i Vuxen-racet S VCh Brightwood’s Slide Out, äg. Bernice Nilsson, Svedala Cockerpromenader har arrangerats varje vecka fr o m augusti i Ängelholm (Ingrid Lohmander A:son), Löddeköpinge (Bernice Nilsson/Maria Ekstrand) och i Halmstad (Marica Lindroth) Hundbad i Råå torsdagar hela sommaren Egen monter vid SKK:s utställning Malmö Valp Agility-träning arrangerades den 18 november med Rose-Marie Hansson som ledare, fick tyvärr ställas in på grund av för få deltagare Novemberträff arrangerades på Järavallen den 25 november, tolv deltagare inkl. styrelsen.

Årets Cocker inom Cocker Sydväst 2006 Vid årsmötet 2007-03-04 delades diplom ut till vinnarna i nedanstående tävlingsgrenar: Agility:

1

LP SLCH Fjärilens Marschmellow, uppf./äg. Rose-Marie & Tommy Hansson, Oxie

Lydnad:

1

LP SLCH Fjärilens Marsmellow, uppf./äg. Rose-Marie & Tommy Hansson, Oxie

2

Fjärilens Ylang Ylang, uppf./äg. Rose-Marie Hansson, Oxie

Utställning:

1

Joycock’s Another Angel, uppf./äg. Pia Beck-Friis, Munka Ljungby

2

Leelekis Acanthus, äg. Annika Stjärneving, Varberg

3

Line Sam Cute Caroline, äg. Britt-Marie Johansson, Flyinge

4

Joycock’s Aristocrat, äg. Ann-Christin Björk, Ängelholm

5

Bright Dream’s Morning Has Broken, uppf./äg. Ann-Christin Mälberg, Ystad

6

Bright Dream’s Sweet Little Liza, uppf./äg. Ann-Christin Mälberg, Ystad

Viltspår:

1

Fjärilens Ylang Ylang, uppf./äg. Rose-Marie Hansson, Oxie

1

Joycock’s After Dark, äg. Bodil Hammarström, Slöinge

Medlemsantal: 209 st

……………………………………………………………………………………………..

2008

Styrelse:

Ordf

Ingela Hansson

V ordf

Taddy Andersson

Sekr & webmaster    

Bodil Hammarström

Kassör

Ann-Christin Björk

Ledamöter

Ingrid Lohmander A:son Anne Lundborg Bernice Nilsson

Årets Cocker inom Cocker Sydväst 2007 Vid årsmötet 2008-03-08 delades diplom ut till vinnarna i nedanstående tävlingsgrenar: Agility:

1

S VCh Fjärilens Ylang Ylang S14663/2005 Uppf./äg. Rose-Marie Hansson, Oxie

15 p (5)

2

S VCh SLCH LP1 Fjärilens Marschmellow S14782/2000 Uppf./äg. Rose-Marie & Tommy Hansson, Oxie

9 p (3)

Bruks:

1

S VCh Fjärilens Ylang Ylang S14663/2005 Uppf./äg. Rose-Marie Hansson, Oxie

15 p (1)

Lydnad:

1

S VCh Fjärilens Ylang Ylang S14663/2005 Uppf./äg. Rose-Marie Hansson, Oxie

35 p (3)

Utställning:

1

Brightwood’s The Famous Grouse S28273/2006 Uppf./äg. Ingrid Olsson, Lund

280 p (5)

2

SU(u)Ch Line Sam Cute Caroline S53655/2005 Äg. Britt-Marie Johansson, Flyinge

235 p (5)

3

Brightwood’s Caol Ila S28272/2006 Äg. Bernice Nilsson, Svedala

65 p (5)

4

Joycock’s Aristocrat S 62866/2004 Äg. Ann-Christin Björk, Ängelholm

36 p (5)

Utställning valp:

1

Pearl Harbour Space Queen S14422/2007 Äg. Bernice Nilsson, Svedala

135 p (5)

2

Apelhöjdens Octopussy S40085/2007 Äg. Ingela Hansson, Bunkeflostrand

10 p (2)

Viltspår:

1

S VCh Brightwood’s Slide Out S55893/2005 Äg. Bernice Nilsson, Svedala

100 p (5)

2

S VCh Fjärilens Ylang Ylang S14663/2005 Uppf./äg. Rose-Marie Hansson, Oxie

95 p (5)

3

S VCh SLCH LP1 Fjärilens Marschmellow S14782/2000 Uppf./äg. Rose-Marie & Tommy Hansson, Oxie

90 p (5)

4

Joycock’s Aristocrat S62866/2004 Äg. Ann-Christin Björk, Ängelholm

5 p (1)

Utställning: Utställning i Bjuv den 26/7 med 108 anmälda Cocker Spaniels varav 27 valpar. Domare valpar och hanhundar: Beverley Webb, Kennel Speechouse, England Domare tikar: Rowland Webb, Kennel Speechouse, England Då Cocker Sydväst firade 20-årsjubileum arrangerades även en valputställning för övriga raser med 32 anmälda. Domare var Elsbeth Wahlstedt

Inofficiell lydnadstävling i lydnadsklass 1 och 2 hölls i samarbete med Bjuvs BK – 7 deltagare Slutligen bjöds även på agility-uppvisning

Resultat cocker:

BIS valp I

Honeywater’s Wish Me Luck, äg. Maria Ekstrand, Löddeköpinge

BIS valp II

Sjösvängens Måntroll, uppf/äg. Annis Lindberg, Mullsjö

BIS junior

Manaca’s Moves Mountains, äg. Maria Ekstrand, Löddeköpinge

BIS unghund

Grimsholmen Nina Ricci, uppf/äg Ann-Britt E. Westerdahl, Getinge

BIS veteran

Ch Wiljana Waterwheel, äg. Ingrid Olsson, Lund

BIS avelsgr

Puppy Dream’s Johnny Depp, äg. Anne Lundborg, Sjöbo

BIS uppfgr

Kennel Grimsholmen, Ann-Britt E. Westerdahl, Getinge

BIS

Brightwood’s Penguin Push, äg. Inger Wennerberg, Hässleholm

BIS-R

Ch A One’s Fingers Crossed, uppf/äg. Ann Swärd, Bromma

BIS – Hansis VP tillföll i år Brightwood’s Penguin Push, äg. Ingrid Wennerberg, Hässleholm

BÄSTA VILTSPÅRSMERITERADE – Kennel Örlidens VP tillföll i år Aro’s Blue Serenade, äg. Ingrid Lohmander A:son och Taddy Andersson

BÄSTA TAN – Sir James VP tillföll i år Leelekis Acanthus, äg. Annika Stjärneving, Varberg

BÄSTA VETERAN – VP Zazza’s Minne tillföll i år SU(u)CH Wiljana Waterwheel, äg. Ingrid Olsson, Lund

BÄSTA BRUKS – VP Zvensksejdeln tillföll i år Candy, uppf/äg. Charlott Bengtsson, Tollarp

BÄSTA AVEL – VP Allround Cup tillföll i år Puppy Dream’s Johnny Depp, äg. Anne Lundborg, Sjöbo

Aktiviteter: Viltspårkurs hölls under våren med Helén Hedlundh-Håkansson som ledare Pälsvårdskurs har hållits med två deltagare Föreläsning av Royal Canin arrangerades – lokal och föreläsare fick avbokas på grund av för få deltagare Kurs i utställningstrimning hölls i november på Lunds BK med Tord Lundborg som instruktör – 10 deltagare Familjedag på Järavallen hade glädjande stor uppslutning Vinnare i Valp-racet var Turtle Dove’s Dolce Vita (Selma), äg. Kerstin Ewald, och i Vuxen-racet Brightwood’s The Famous Grouse, uppf/äg. Ingrid Olsson, Lund Cockerpromenader har arrangerats i Ängelholm (Ingrid Lohmander A:son), Hundbad i Råå torsdagar hela sommaren Egen monter på Ribersborgsdagarna i maj och vid SKK:s utställning Malmö Valp Cockerträffar har arrangerats i Ängelholm och på Jyckebo under hösten.

Medlemsantal vid årets slut: 131 st

……………………………………………………………………………………………..

2009

Styrelse: Ordförande och prisförvaltare: Ingela Hansson Vice ordförande: Taddy Andersson Sekreterare: Anne Lundborg Kassör: Bernice Nilsson Ledamot: Ingrid Lohmander A:son Karl-Axel Johansson Carita Malmgren (t o m 2009-04-04) Suppleant Lars Stefansson

Arbetsutskott: Ingela Hansson, ordförande Taddy Andersson, vice ordförande Anne Lundborg, sekreterare Bernice Nilsson, kassör

Utställning: Årets utställning genomfördes på Bjuvs Brukshundklubb den 1 augusti 2009 och 46 hundar, varav 13 valpar, var anmälda. Domare var Morgan Granander och ringsekreterare var Monica Cedervall och Eva Johansson. Kommissarie Roger Hansson.

Resultat: BIS valpkl. I Cockergold Blue Blue Blue, äg. Carita Malmgren, Hasslarp BIS valpkl. II Diamonhill´s Crazy In Love, upp/äg. Agneta Odell, Klagstorp BIS junior Elmers Gold Mine Zelina Queen, äg. Pia/Mats Berggren, Motala BIS unghund Tullebyns Blackout, äg. Britt-Marie Juhlin Leek, Lund BIS uppf.gr. Kennel Grimsholmen, äg. Ann-Britt E Westerdahl, Getinge BIS Brightwood’s The Famous Grouse, äg/uppf. Ingrid Olsson, Lund BIS-R Jutrix Headlight, äg. Nina Karlsson, Mullsjö

Utdelade vandringspriser:

BIS – Hansis VP tillföll i år Brightwood’s The Famous Grouse, äg/uppf. Ingrid Olsson, Lund

BÄSTA VILTSPÅRSMERITERADE – Kennel Örlidens VP tillföll i år SVCH LP1 Jutrix Headlight, äg. Nina Karlsson, Mullsjö

BÄSTA TAN – Sir James VP tillföll i år Diamonhill´s Crazy In Love, upp/äg. Agneta Odell, Klagstorp

BÄSTA BRUKS – VP Zvensksejdeln tillföll i år SVCH LP1 Jutrix Headlight, äg. Nina Karlsson, Mullsjö

Ej utdelade vandringspriser: BÄSTA VETERAN – VP Zazza’s Minne  BÄSTA AVEL – VP Allround Cup

Årets Cocker inom Cocker Sydväst 2009

Agility SU(U)CH Occis Dreamworld S26472/2006 Äg. Carita Malmgren, Hasslarp

Bruks Lp1 Lp2 Bright Dream´s Black Is Black S39421/2003 Äg. Charlotte Bengtsson

Utställning 1. SU(U)CH Manaca´s Moves Mountains 330p (5) S67720/2007 Äg. Maria Ekstrand, Löddeköpinge 2. SU(U)CH Suncox Night Wish 255p (5) S28881/2006 Uppf/äg. Marina Aspelin, Skivarp 3. SU(U)CH Tapioka´s Flying Fortress 175p (5) S34824/2005 Äg. Maria Ekstrand, Löddeköpinge 4. SU(U)CH DKCH(U) Brightwood´s The Famous Grouse 165p (5) S28273/2006 Uppf/äg. Ingrid Olsson, Lund 5. Aro´s Blue Serenade 146p (5) S40854/2008 Äg. Ingrid Lohmander A:son & Taddy Andersson 6. Honeywater´s Wish Me Luck 105p (5) S30053/2008 Äg. Maria Ekstrand, Löddeköpinge 7. Apelhöjdens Octopussy 90p (3) S40085/2007 Äg. Ingela Hansson, Bunkeflostrand 8. Field Pal Miss Strawberry 48p (5) S65264/2007 Äg. Karin Kjärkner 9. Jutrix White Daisy 22p (5) Äg. Ingrid Lohmander A:son & Taddy Andersson

Utställning valp: 1. Cockergold Blue Blue Blue 55p (3) S36262/2009 Äg. Carita Malmgren, Hasslarp 2. Village Road Haakon 25p (2) S20195/2009 Äg. Ann-Christin Björk 2. Westerner Life Line 25p (4) S22468/2009 Äg. Ulrika Knutsson 4. Travis Smile And Wave 15p (2) S47219/2009 Äg. Ingela Hansson

Viltspår: 1. SE VCH Strawberry Line´s Lost In Magic 120p (5) S31104/2007 Äg. Ann-Christin Björk 2. SE VCH Sjösvängens Stans Värsta Plåster 110p (5) S58737/2006 Äg. Kerstin Lydeen 3. SE VCH Cocomekens Isolde 100p (5) S22150/2005 Äg. Heléne Stever 3. SE VCH Pipaluk´s Patrik Swayze 100p (5) 27449/2008 Äg. Ann-Christin Björk 5. SE VCH Line Sam Come Fly With Me 95p (5) S62302/2007 Äg. Britt-Marie Johansson 6. SE VCH Joycock´s Black Cutie 85p (5) S68328/2007 Äg. Ulrika Knutsson 7. Field Pal Miss Strawberry 25p (3) S65264/2007 Äg. Karin Kjärkner 8. Jutrix White Daisy 15p (1) S35507/2008 Äg. Ingrid Lohmander A:son & Taddy Andersson

Aktiviteter: Föreläsning om tandvård, Malmö Djursjukhus. Familjedag på Järavallen Kristi Himmelsfärdsdag med ett strålande väder. Vinnare i cockerracet blev i valpklassen Camilla Källström med Cockanas Cassandra (Cassandra) och i vuxenklassen Anne Lundborg med Puppy Dream´s Jorja Fox (Ronja). Hundens Dag, Cocker Sydväst deltog med monter på Ribersborg 23-24 maj. Cockerpromenader har arrangerats i Ängelholm (Ingrid Lohmander A:son) men med dåligt deltagarintresse. Tre vardagstrimkurser har Ann-Britt E. Westerdahl och Ingrid Lohmander A:son hållit i, en på våren och två på hösten. Kurs i utställningstrimning hölls i november av Ingrid Ohlsson hos Lunds Hundungdom. Alla kurserna var fullbokade. En jaktkurs har hållits på hösten med Dennis Olsson som instruktör, 10 deltagare. Prova-på-dag på Järavallen där cockerägarna fick prova på olika aktiviteter. Höstpromenad Järavallen. Malmö Valputställning, Cocker Sydväst deltog med välbesökt monter.

Medlemsantal vid årets slut: 145 st

…………………………………………………………………………………………….

2010

Styrelse

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer.

Ordförande och prisförvaltare:

Ingela Hansson

Vice ordförande:

Karl-Axel Johansson

Sekreterare:

Anne Lundborg

Kassör:

Bernice Nilsson

Ledamot:

Taddy Andersson Ingrid Olsson

Bengt Juhlin

Suppleant

Mona-Lisa Liljenberg

Aktiviteter

Familjedag på Järavallen Kristi Himmelsfärdsdag med ett strålande väder. Vinnare i cockerracet blev i valpklassen Cockanas Dixxie Deluxe med Camilla Källström och i vuxenklassen Bricocks Rhododendron med Marie Johansson.

Cocker Sydväst deltog med monter på Hundens Dag, Ribersborg 23-24 maj.

En vardags trimkurs som Ingela Hansson och Anne Lundborg hållit i. En kurs i utställningstrimning som Ingrid Olsson hållit i. Två jaktkurser med Dennis Olsson som instruktör. En viltspårskurs har Karl-Axel Johansson och Bernice Nilsson hållit i.

Föreläsning i cockerhistorik och anatomi har Ingrid Olsson hållit i.

Alla kurser var fullbokade.

Utställning i Bjuv.

Malmö Valp blev tyvärr inställt i år.

Prova-på-dag/Höstpromenad på Järavallen.

Medlemsantal

Medlemsantalet i avdelningen uppgick till 144 st vid årets slut.

 

Utställningen

Årets utställning genomfördes på Bjuvs Brukshundklubb den 1 augusti 2010 och 53 hundar (+ 3 i avelsklass), varav 20 valpar, var anmälda. Domare var Monica Forsander, Kennel Manaca’s, ringsekreterare var Ingrid Olsson och Monica Cedervall. Kommissarie Roger Hansson.

BIS

Ch Backhills New Design

BIS-R

Turtle Dove’s Excuse Me

BIS valpkl. I

Suncox Wish Upon A Star

BIS valpkl. I l

Art-Wave’s Capital Of Cuba

BIS junior

Turtle Dove’s Excuse Me

BIS unghund

Art-Wave’s Chubby Chic

BIS uppf.gr.

Grimsholmen kennel

…………………………………………………………………………………………………………..

2011

Styrelse

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer.

Ordförande och prisförvaltare:

Ingela Hansson

Vice ordförande:

Karl-Axel Johansson

Sekreterare:

Anne Lundborg

Kassör:

   Marie Johansson        

Ledamot:

Ingrid Olsson

Bengt Juhlin

Mona-Lisa Liljenberg

Suppleant:

Maria Ekstrand

Medlemsantal

Medlemsantalet i avdelningen uppgick till 187 st vid årets slut.

Aktiviteter

Vi har haft jaktkurs både vår och höst på Revingehed med Dennis Olsson som instruktör.

Viltspårskurs har vi haft under våren med Karl-Axel Johansson och Bengt Juhlin som instruktörer. Familjedag på Järavallen på Kristi Himmelsfärdsdag med många deltagare. Vinnare i cockerracet blev i valpklassen Anne Nilsson med Turtle Dove’s Feminine Style och i vuxenklassen Marie Johansson med Bricocks Rhododendron.

Utställning i Bjuv.

Cocker Sydväst deltog med monter på Hundens Dag, Ribersborg 6-7 augusti.

 
   


En vardags trimkurs som Ingela Hansson och Anne Lundborg hållit i.

Föreläsning i färggenetik och anatomi har Tord Lundborg hållit i.

Prova-på-dag/Höstpromenad på Järavallen med viltspår, släpspår, vattenapportering, ringträning, fika. Ingen monter på Malmö Valp då besked till klubben inkom 14 dagar innan utställningen.

Utställningen

Årets utställning genomfördes på Bjuvs Brukshundklubb den 26 juni 2011 och 73 hundar (+ 12 i avelsklass och 8 i uppfödarklass), varav 17 valpar, var anmälda. Domare var Kari Haave, Kennel Travis, Norge, ringsekreterare var Monica Cedervall och Nina Johansson. Kommissarie Barbro Lundborg.

BIS valpkl. I

Oakbeach Love Me Do

BIS valpkl. Il

Taxitaxi’s California Hug

Bis junior

Brightwood’s Shine On

BIS unghund

Backhills Xpect A New Day

BIS veteran

Axborgens Colombine

BIS uppf.gr.

Kennel Oakbeach

BIS avels gr.

Ch Manaca’s Moves Mountains

BIS

Nord CH Line Sam Someone To Hug

BIS-R

Backhills Xpect A New Day

………………………………………………………………………………………………………

2012

Styrelse

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer.

Ordförande och prisförvaltare:

                     Ingela Hansson

Vice ordförande:

Karl-Axel Johansson

Sekreterare:

                     Anne Lundborg

Kassör:

                     Marie Johansson

Ledamot:

Bengt Juhlin

                     Maria Ekstrand

Suppleant:

   Mona-Lisa Liljenberg

Suppleant:

                Charlott Bengtsson

 

 

Medlemsantal

Medlemsantalet i avdelningen uppgick till 178 st vid årets slut.

 

 
   


Aktiviteter

Föreläsning av Lilian Jonsson om cockerns rasstandard, bedömning och handling på utställning.

Vi har haft jaktkurs både vår och höst på Revingehed med Dennis Olsson som instruktör vid båda tillfällen. Viltspårskurs har vi haft under våren med Karl-Axel Johansson och Bengt Juhlin som instruktörer. Höstens kurs blev inställd pga för få deltagare.

Familjedag på Järavallen på Kristi Himmelsfärdsdag med många deltagare. Vinnare i cockerracet blev i valpklassen Torbjörn Anderberg med Turtle Dove’s Game Boy “Dexter” och i vuxenklassen Marie Johansson med Bricock’s Rhododendron “Tracy”.

BPH på Bjuvs Brukshundsklubb i samarrangemang med Svenska Terrierklubben.

Utställning i Bjuv.

Ingen monter på Hundens Dag, Ribersborg då detta inföll under samma helg som SKK i Ronneby.

En vardags trimkurs i Tollarp som Mona-Lisa Liljenberg, Charlotte Bengtsson och Karl-Axel Johansson har hållit.

Uppfödarutbildning, vår och höst, med Ingela Hansson som cirkelledare.

Friskvårdskväll på Malmö Djursjukhus med massage, stretching och simning.

Prova-på-dag/Höstpromenad på Järavallen med viltspår, släpspår, vattenapportering, ringträning, fika. Monter på Malmö Valp.

Utställningen

Årets utställning genomfördes på Bjuvs Brukshundklubb den 5 augusti och 48 hundar (+ 6 avelsklasser och 4 uppfödarklasser), varav 9 valpar, var anmälda. Domare var Helle Dan, Dan L’s Kennel i Danmark, ringsekreterare var Monica Cedervall och Sanne Angsmo. Kommissarie Pernilla Hansson.

BIS valpkl. I

Ricemountain’s Caol Ila

BIS valpkl. Il

Brightwood’s Teal

BIS Valp (valp1+2)

Brightwood’s Teal

BIS junior

Helenwood Starplayer

BIS unghund

Backhills Zoom Me In

BIS veteran

Perchwater Mr Rainbow

BIS uppf.gr.

Kennel Line Sam

BIS avels gr.

Multi Ch Count On Me Gio Sammy

BIS-R

Perchwater Like A Perfect Dream

BIS

Backhills Xpect A New Day

…………………………………………………………………………………………………………..

2013

Styrelse

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer.

Ordförande och prisförvaltare:

Ingela Hansson

Vice ordförande:

Mona-Lisa Liljenberg              

Sekreterare:

Anne Lundborg

Kassör:

Marie Johansson

Ledamot:

Bengt Juhlin

Maria Ekstrand (t.o.m. juni 2013)

Suppleant:

Charlotte Bengtsson Christian Olsson

 

 

Medlemsantal

Medlemsantalet i avdelningen uppgick till 131 st vid årets slut.

 

Aktiviteter

Vi har haft jaktkurs både vår och höst på Revingehed med Dennis Olsson som instruktör vid båda tillfällen.

Viltspårskurs har vi haft under våren med Karl-Axel Johansson och Bengt Juhlin som instruktörer. Familjedag på Järavallen på Kristi Himmelsfärdsdag med många deltagare. Vinnare i cockerracet blev i valpklassen Anna-Karin Olsson med Näckrosdammens Touch ‘N Kiss “Strass” och i vuxenklassen Marie Johansson med Bricock’s Rhododendron “Tracy”

Hundens Dag var i år på Bulltofta, där vi hade monter.

 
   


En vardags trimkurs i Tollarp som Mona-Lisa Liljenberg och Charlotte Bengtsson hållit i.

Uppfödarutbildning, vår och höst, med Ingela Hansson som cirkelledare.

Prova-på-dag/Höstpromenad på Järavallen med promenad, viltspår, släpspår, ringträning, trimråd och fika.

Monter på Malmö Valp.

Utställningen

Årets utställning genomfördes på Bjuvs Brukshundklubb den 27 juli och 48 hundar (+ 6 avelsklasser och 5 uppfödarklasser), varav 8 valpar, var anmälda. Domare var Börje Johansson, Kennel Allert’s, ringsekreterare var Monica Cedervall och Sanna Södergren. Kommissarie Pernilla Hansson.

BIS valpkl. I

Barecho go Ahead

BIS valpkl. Il

Strandmarkens My Mary-Lou

BIS Valp (valp1+2)

Barecho Go Ahead

BIS junior

A’Special One Naughty Bitch

BIS unghund

Brightwood’s Teal

BIS veteran

Aro’s Blue Serenade

BIS uppf.gr.

Brightwood’s Kennel

BIS avels gr.

Travis Miles To Go

BIS-R

Perchwater Like A Perfect Dream

BIS

Backhills Xpect A New Day

…………………………………………………………………………………………………………..

2014

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer.

Ordförande och prisförvaltare: Ingela Hansson

Vice ordförande:                          Mona-Lisa Liljenberg

Sekreterare:                                    Anne Lundborg

Kassör:                                              Christian Olsson

Ledamöter:                                     Bengt Juhlin

                                                              Christian Olsson

 

Aktiviteter

Vi har haft jaktkurs både vår och höst på Revingehed med Dennis Olsson som instruktör.

Familjedag på Järavallen på Kristi Himmelsfärdsdag med många deltagare. Vinnare i cockerracet blev i vuxenklassen Suncox Keep On Going ”Mynta” med ägaren Ann-Catrin Berg.

I år hade vi ingen tävlande i valpklass.

Uppfödarutbildning, vår och höst, med Ingela Hansson som cirkelledare.

Prova-på-dag/Höstpromenad på Järavallen med promenad, viltspår, släpspår, ringträning, trimråd och fika.

Monter på Malmö Valp.

Utställningen

Årets utställning genomfördes på Bjuvs Brukshundklubb den 27 juli och 76 hundar (+ 6 avelsklasser och 5 uppfödarklasser), var anmälda. Domare var Ingrid Olsson, Brightwood’s kennel, ringsekreterare var Monica Cedervall och Leif Jonsson. Kommissarie Pernilla Hansson.

 BIS valpkl. I                                   Bright Dream´s Avalon

BIS valpkl. II                                  Occis Outdoor Ticket

BIS valp (valp1+2)                      Occis Outdoor Ticket

BIS junior                                       Logan Place Catch Me If You Can

BIS unghund                                Backhills Double Gainer

BIS veteran                                   NORD UCH NORD V-11 SE V-09 SE V-12 SE                                                              V-13 Backhills New Design

BIS uppf.gr.                                  Kennel A´Special One              

BIS avels gr.                                  Backhills Ursula Andrews       

BIS                                                    C.I.E NORD UCH VDH CH NO  JV-11 Wavecatcher summertime Bluepearl 

BIS-R                                              NORD W-13 C.I.E NORDUCH SE U (U)CHNOUCH DKUCH NOW-09 SEVCHPerchwater Like A Perfect Dream

 Medlemsantalet i avdelningen uppgick till 131 st vid årets slut.

……………………………………………………………………………………………………….

2015

Styrelse

 Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer.

Ordförande och prisförvaltare:                    Ingela Hansson

Vice ordförande:                                            Mona-Lisa Liljenberg

Sekreterare:                                                Anne Lundborg

Kassör:                                                      Christian Olsson

Ledamöter:                                                 Taddy Andersson

                                                                 Helena Hansson

Aktiviteter

Vi har haft jaktkurs både vår och höst på Revingehed med Dennis Olsson som instruktör.

Vi har haft trimkurs på våren med Anne Lundborg som instruktör.

Familjedag på Järavallen på Kristi Himmelsfärdsdag med många deltagare. Vinnare i cockerracet blev i valpklassen Turtle Dove’s Love Letter ”Fia” som ägs av Magnus och Tina Hermansson och i vuxenklassen blev det Suncox Will Go Dancing ”Stella” som ägs av Christian Olsson.

Hundbad, Järavallen2 och Vombsjön.

Uppfödarutbildning, vår och höst, med Anne Lundborg som cirkelledare.

Prova-på-dag/Höstpromenad på Järavallen med promenad, viltspår, släpspår, ringträning, trimråd och fika.

 Utställningen

Årets utställning genomfördes på Landskrona Brukshundklubb/Jyckebo den 25 juli och 88 hundar (+ 1 avelsklass och 2 uppfödarklasser), varav 12 valpar, var anmälda. Domare var Andrew Jones, Kennel Shenmore, England, ringsekreterare var Monica Cedervall och Leif Jonsson.

Kommissarie Ingela Hansson.

 BIS valpkl. I                          Merry Cocktails Illustrator

BIS valpkl. II                         Cockerlykke Hot Stuff

BIS valp (valp1+2)                Merry Cocktails Illustrator

BIS junior                             Perchwater Dream’N’Be Happy

BIS unghund                         Art-Wave’s Steel Magnolia

BIS veteran                           NO V-14 NORD VV-14 NO VV-14 NORD UCH NORD V-11 SE V-09 SV12 SE V-13 Backhills New Design

BIS uppf.gr.                         Kennel Perchwater               

BIS avels gr.                         Bright Dream´s Magic Mystery Tour

BIS                                      CIE NORD UCH VDH CH NO JV-11 SE V-14 Wavecatcher Summertime Bluepearl

BIS-R                                   Nord JV-12 DK JV-12 SE U (U) CH DK CH (U) Craigdean Ollison

Medlemsantalet i avdelningen uppgick till 112 st vid årets slut.

…………………………………………………………………………………………………….

2016

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer.

Ordförande och prisförvaltare:      Ingela Hansson

Vice ordförande:                               Mona-Lisa Liljenberg

Sekreterare:                                       Anne Lundborg

Kassör:                                                Helena Hansson

Ledamöter:                                        Christian Olsson, Marina Aspelin  Anna-                                                               Karin Olsson

Aktiviteter 

Vi har haft jaktkurs både vår och höst på Revingehed med Dennis Olsson som instruktör vid båda tillfällen. Familjedag på Järavallen på Kristi Himmelsfärdsdag med många deltagare. Vinnare i cockerracet blev i vuxenklassen Stora Hult Portobello Belle “Esme” ägare Eva Herbertsson och i valpklassen Turtle Dove´s Merry Mary “Yra”, ägare Gunilla Söderblom Högberg. Hundbad, Järavallen2 och Vombsjön. Trimkurs på våren med Mona-Lisa Liljenberg som kursledare. Trimkurs på hösten med Anne Lundborg som kursledare. Uppfödarutbildning, vår och höst, med Anne Lundborg som cirkelledare. Viltspårkurs på våren med Karl-Axel Larsson och Görel Hillborg som instruktörer. Viltspårkurs på hösten med Annika Berntsson som instruktör. Utställning på Landskrona BK/Jyckebo. Prova-på-dag/Höstpromenad på Järavallen med promenad, släpspår och fika. Monter på Valputställningen i Flyinge.

Utställningen 

Årets utställning genomfördes på Landskrona Brukshundklubb den 31 juli och 75 hundar (+ 7 avelsklasser och 10 uppfödarklasser), varav 11 valpar, var anmälda. Domare var Jens Karlsson, Kennel Art-Wave (Dusco Piljevic kennel Gallinagos var inbjuden men fick förhinder att komma då planet var fullbokat). Ringsekreterare var Ingela Hansson och Sanna Södergren. Kommissarie Pernilla Hansson.  

BIS valpkl. I Backhills Living The Dream

BIS valpkl. II Puppy Dream’s Dominic Brunt

BIS valp (valp1+2) Backhills Living The Dream

BIS junior Occis Royal Fighter

BIS unghund Line Sam Amazing Hug

BIS veteran SE W-15 NORDW-14 NORD W-13 BUNDESSIEGER-12 ROSTOCKSIEGER-14 C.I.E NORDUCH VDHCH SE U(U)CH NO UCH DKUCH NO W-09 SE VCH Perchwater Like A Perfect Dream

BIS uppf.gr. Kennel Line Sam

BIS avels gr. –

BIS CH A’Special One Naughty Bitch

BIS-R SE W-15 NORDW-14 NORD W-13 BUNDESSIEGER-12 ROSTOCKSIEGER-14 C.I.E NORDUCH VDHCH SE U(U)CH NO UCH DKUCH NO W-09 SE VCH Perchwater Like A Perfect Dream

Medlemsantalet i avdelningen uppgick till 113 st vid årets slut.

…………………………………………………………………………………………………….

2017

 Styrelse

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer.

Ordförande och prisförvaltare:

Ingela Hansson

Vice ordförande:

Marina Aspelin

Sekreterare:

Anne Lundborg

Kassör:

Helena Hansson

Ledamot:

Christian Olsson

Anna-Karin Olsson

Gunilla Söderblom Högberg

Medlemsantal

Medlemsantalet i avdelningen uppgick till 101 st vid årets slut.

Aktiviteter

Trimseminarium tillsamman med Västra Cockerklubben med Mike Wildman, UK som föreläsare. Vi har haft jaktkurs både vår och höst på Revingehed med Dennis Olsson som instruktör vid båda tillfällen.

Familjedag på Järavallen på Kristi Himmelsfärdsdag med många deltagare. Vinnare i cockerracet blev i vuxenklassen “Stella” Suncox Will Go Dancing och Christian Olsson, “Daisy” Suncox Light Of Dawn och Jessika Söderberg blev vinnare i valpklassen.

Hundbad på Järavallen.

Trimkurs på hösten med Helena Hansson och Gunilla Söderblom Högberg som kursledare.

Viltspårskurs.

Utställning på Landskrona BK/Jyckebo

Monter på Hundens Dag/Jägersro.

Prova-på-dag/Höstpromenad på Järavallen med promenad, släpspår och fika.

BPH i Örkelljunga på hösten.

Utställningen

Årets utställning genomfördes på Landskrona Brukshundklubb den 31 juli och 63 hundar (+ 7 avelsklasser och 10 uppfödarklasser), varav 11 valpar, var anmälda. Domare var Dusco Piljevic kennel Gallinagos, Serbien. Ringsekreterare var Ingela Hansson och Lotta Svensson. Kommissarie Ingela Hansson.

BIS valpkl. I

 

Cockerlykke l’m The One

BIS valpkl. Il

 

Art-Wave’s Croque Monsieur

BIS valp(1+2)         

 

Art-Wave’s Croque Monsieur

BIS junior

 

Perchwater Queen Of Dreams

BIS unghund

Puppy Dream’s Jane Cox

BIS veteran

Multi Ch Perchwater Like A Perfect Dream

BIS uppf.gr.

Kennel Line Sam

BIS avels gr.

SE VCh Suncox Wish Upon A Star

BIS

SE U (U) Ch Line Sam Xlusive Diamond

BIS-R

Line Sam Amazing Hug

………………………………………………………………………………………………………..

2018

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer.

Ordförande och prisförvaltare: Ingela Hansson

Vice ordförande:                    Marina Aspelin

Sekreterare:                           Anne Lundborg

Kassör:                                Helena Hansson

Ledamot:                              Anna-Karin Olsson

                                              Gunilla Söderblom Högberg

                                              Ingrid Olsson

Suppleant:                            Jessica Söderberg

Aktiviteter

Vi har haft jaktkurs under våren på Revingehed med Dennis Olsson som instruktör.

Viltspårkurs både vår och höst i samarbete med Skanör Falsterbo Viltvårdsförening med Gunilla Söderblom Högberg från CSV och Calle Hessel från SFVF.

Familjedag på Järavallen på Kristi Himmelsfärdsdag med många deltagare. Vinnare i cockerracet blev i vuxenklassen “Stella” Suncox Will Go Dancing och Christian Olsson, “Acke” Brightwood’s Warm Welcome och Marianne Haglund blev vinnare i valpklassen.

Trimkurs på våren med Anne Lundborg, Marina Aspelin och Christian Olsson som kursledare.

Utställning på Landskrona BK/Jyckebo.

Monter på Hundens Dag/Jägersro, Gunilla Söderblom Högberg och Anna-Karin Olsson representerade.

Prova-på-dag/Höstpromenad på Järavallen med promenad, släpspår och fika.

Ögonlysning med Eva Gustafsson på hösten.

Uppfödarträff med Anette Erlandsson på hösten.

Utställningen

Årets utställning genomfördes på Landskrona Brukshundklubb den 29 juli och 68 hundar (+ 9 avelsklasser och 8 uppfödarklasser), varav 2 valpar, var anmälda. Domare var Anette Erlandsson kennel Trollängen. (Inbjuden domare Daila Rocchi blev sjuk på planet hit och kunde inte komma). Ringsekreterare var Pernilla Hansson och Lotta Svensson.

Kommissarie Ingela Hansson.

BIS valpkl. I                          Bergkällans Starshine

BIS valpkl. II                         Perchwater Happy Heart                                             

BIS junior                             Line Sam Gaze For Hugs

BIS unghund                         Art-Wave’s Croque Monsieur

BIS veteran                          Ch Manaca’s It’s In His Kiss

BIS uppf.gr.                          Kennel Line Sam                  

BIS avels gr.                         Turtle Dove’s Glorious Gift

BIS                                      Ch Wavecatcher Euphoric Bubbles

BIS-R                                     Line Sam Gaze For Hugs

Medlemsantalet i avdelningen uppgick till 107 st vid årets slut.

………………………………………………………………………………………………………………………

2019

Styrelse

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer:

 

Ordförande och prisförvaltare:                                Ingela Hansson

Vice ordförande:                                                          Marina Aspelin

Sekreterare:                                                                  Ingrid Olsson

Kassör:                                                                           Marie Johansson

Ledamöter:                                                                   Åsa Bengtsson

                                                                                        Gunilla Söderblom Högberg                                                                         Jessica Söderberg

Adjungerad aktivitetsansvarig:                                Susanna Hedenborg

 

Aktiviteter

Uppfödarträff nr 2 genomfördes 14/4 med 11 deltagare.

Familjedag på Järavallen på Kristi Himmelsfärdsdag 30/5 med många deltagare.

Vinnare i cockerracet blev i vuxenklassen “Doris” Bricocks Scarlett O’Hara och Erik Modig, ”Bozz” Witiwi’s White Flower och Maria Mattsson blev vinnare i valpklassen.

Hundbad och promenader har genomförts på Järavallen.

Utställning på Landskrona BK/Jyckebo 27/7.

Trimkurs 20/10 med Marina Aspelin och Åsa Bengtsson som kursledare.

 

Utställning

Årets utställning genomfördes på Landskronas Brukshundklubb den 27 juli och 45 hundar

(1 avelsklass och 4 uppfödarklasser), varav 7 valpar, var anmälda. Domare var Lasse Nyman, Paisley’s kennel. Ringsekreterare var Lotta Svensson och Josephine Svensson.

Kommissarie Ingela Hansson.

Resultat

BIS valpkl. I                         Line Sam Xlnt For Dave, äg D Schreiber

BIS valpkl. II                        Wavecatcher Karma In Design, äg E Andersson

BIS junior                            Line Sam Attractive Count, äg T Lundborg Zaar

BIS unghund                        Brightwood’s Soaring Wings, äg I Olsson

BIS veteran                         Ch Line Sam Good Looking, äg T Lundborg Zaar

BIS uppf.gr.                         Wavecatcher kennel, A Gunnarsson       

BIS avels gr.                        Ch Allert’s Just Amazing, äg A Gunnarsson

BIS                                       Ch Backhills Living The Dream, äg A Wester

BIS-R                                     Ch Line Sam Good Looking, äg T Lundborg Zaar

 

Medlemsantal

Medlemsantalet i avdelningen uppgick till 97st vid årets slut.

…………………………………………………………………………………………………………………….

2020

 

Styrelse

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer:

 

Ordförande och prisförvaltare:                                     Ingela Hansson

Vice ordförande:                                                            Helena Hansson

Sekreterare:                                                                   Ingrid Olsson

Kassör:                                                                            Marie Johansson

Ledamöter:                                                                    Åsa Bengtsson

                                                                                       Ellinor Nilsson

 

Aktiviteter

På grund av corona pandemin som bröt ut i mars, fick många av de planerade aktiviteterna ställas in under året.

Viltspårkurs INSTÄLLD

Familjedag på Järavallen INSTÄLLD

Hundbad och promenader har genomförts på Järavallen i små grupper under sommaren.

Trimkurs INSTÄLLD

Höstträff på Järavallen genomfördes med stor varsamhet och avstånd innan restriktionerna blev hårdare.

 

Utställning INSTÄLLD

 

Medlemsantal

Medlemsantalet i avdelningen uppgick till 106 st vid årets slut.

…………………………………………………………………………………………………….

                                                    COCKER SYDVÄST 2021

Styrelse

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer:

 

Ordförande och prisförvaltare:                                     Ingela Hansson

Vice ordförande:                                                            Helena Hansson

Sekreterare:                                                                   Ingrid Olsson

Kassör:                                                                            Marie Johansson

Ledamöter:                                                                    Åsa Bengtsson

                                                                                       Ellinor Nilsson

En ledamot vakant.

Revisorer

Ann-Britt E Westerdahl och Monica Däumichen (adjungerad) har varit revisorer.

 

Webmaster

Marie Johansson har varit klubbens webmaster.

 

Aktiviteter

På grund av corona pandemin har många av de planerade aktiviteterna fått ställas in under året.

Familjedag på Järavallen INSTÄLLD

Hundbad och promenader har genomförts på Järavallen i små grupper under sommaren.

Trimkurs INSTÄLLD

Höstträff på Järavallen 2/10 genomfördes med stor varsamhet.

Ögonlysning 28/10 genomfördes i Asmundtorp av Erik Mörne.

 

Utställning JYCKEBO 2021-08-01 (10 valpar och 41 vuxna)

Domare: Theres Johansson, Allert’s kennel

 

BIR VALP 1             Cockerpojkarnas Dreams of Gold, äg Ann-Christin Björk

BIM VALP 1            Fieldbay Kron Juvelen, äg Karin Kjaerkner

 

BIR VALP 2             Wavecatcher Magnificent Love, äg Åsa Bengtsson

BIM VALP 2            Skumparps Tails About Me, äg Towe Lindqvist Ottosson

 

SUPREME BIS VALP

Cockerpojkarnas Dreams of Gold

 

BIS JUNIOR             Trismatos Markus Molitor, äg Anette Wester

BIS-R JUNIOR         Ramilax Sweet Inspiration, äg Ann-Christin Björk 

 

BIS UNGHUND       Suncox Twilight In Town, äg Marina Aspelin

BIS-R UNGHUND   Suncox New Sheriff In Town, äg Marina Aspelin

 

BIS VETERAN         Perchwater Listen To My Heart, äg Martina Mårtensson

 

BEST IN SHOW      Suncox Twilight In Town, äg Marina Aspelin

BEST IN SHOW-R   Quality Dreams Tarzan Boy, äg Charlotta Olsson

 

Stort Grattis till alla vinnare!

 

Utdelade vandringspriser

CSV VP till BIS         Suncox Twilight In Town, äg Marina Aspelin.

 

Medlemsantal

Medlemsantalet i avdelningen uppgick till 168 vid årets slut.