Styrelsen

Styrelsen Namn Tele
ORDFÖRANDE: Ingela Hansson 0736-188222
VICE ORDFÖRANDE: Marina Aspelin 0708-914719
SEKRETERARE: Ingrid Olsson 0706-793422
KASSÖR: Marie Johansson 0705-108886
LEDAMOT: Jessica Söderberg 0708-318318
LEDAMOT: Gunilla Söderblom Högberg 0709-999894
LEDAMOT: Åsa Bengtsson 0709-482381
Adjungerad Aktivitetssamordnare: Susanna Hedenborg 0709-655494
WEBMASTER: Marie Johansson 0705-108886
REVISOR: Ann-Britt E. Westerdahl 035-394 30
VALBEREDNINGEN: Christian Olsson 0720-517437
VALBEREDNINGEN: Helena Hansson 0707-339664
VALBEREDNINGEN: