Styrelsen

Styrelsen Namn Tele
ORDFÖRANDE: Ingela Hansson 046-50340 0736-188222
VICE ORDFÖRANDE: Marina Aspelin 0411-532136 0789-14719
SEKRETERARE: Anne Lundborg 0738-463629
KASSÖR: Helena Hansson 0707-339664
LEDAMOT: Ingid Olsson 0706-793422
LEDAMOT: Gunilla Söderblom Högberg 0709-999894
LEDAMOT: Anna-Karin Olsson 0708-163436
SUPPLEANT: Jessica Söderberg 0708-318318
WEBMASTER: Robert Klein 0708-670356
REVISOR: Ronny Nilsson 046-58940 0706-393976
REVISOR: Ann-Britt E. Westerdahl 035-394 30
VALBEREDNINGEN: Marie Johansson 0705-108886
VALBEREDNINGEN: Katarina Dehman
VALBEREDNINGEN: Christian Olsson 0720-517437