Medlem

008XX

Välkommen till Cocker Spanielklubben!

Medlemsavgifter 2018:

 

Medlemskap
Klubben har ca. 800 medlemmar. Som medlem är du välkommen att delta i alla aktiviteter som klubben och lokal-avdelningarna anordnar. Du får också Cockertidningen 4 gånger per år. Där kan du läsa om allt som rör cocker spanieln, artiklar om pälsvård, allmän hundvård, utställningar, prov, uppfödarintervjuer, reportage m.m. I varje nummer har lokalavdelningarna information om sina aktiviteter.

Vi hälsar dig och din hund välkomna i klubben!

För att bli medlem betalar du 270 kronor på CSK:s plusgiro: 149171-1
OBS! Detta kontonummer gäller endast för medlemskap!
Skriv namn och adress på talongen och ange att det gäller nytt medlemskap. Medlemskapet är rullande, vilket betyder att det gäller ett helt år fr. o m det datum du betalar in avgiften. Betalar du via internet, så kom ihåg att även skriva namn och adress i meddelanderutan.

Meddela Medlemsansvarig vid adressändring så du får din Cockertidning!

Medlemsansvarig & adressändring: 
Ingrid Svensson 
Valinge By 51 
432 92 Varberg
Tel: 070-822 53 61
E-mail: medlem@cockerklubben.com

Medlemsavgift fr. o m 2015
till CSK:s plusgiro: 149171-1

* Medlem: 270 kr
* Familjemedlem: 80 kr
* Värvad medlem: 160 kr
(uppge värvare på inb.kortet)
* Utländsk medlem: 320 kr

SWIFT/BIC: NDEASESS
IBAN: SE5995000099602601491711
BANK: NORDEA, 105 71 STOCKHOLM

Länk till Cockerklubben.com

Om du bor i Skåne eller södra Halland tillhör du denna lokalavdelning Cocker Sydväst, som har lite över 200 medlemmar. Vi önskar dig hjärtligt välkommen till oss!

Har du några idéer om aktiviteter, eller känner att du skulle vilja hjälpa oss arrangera sådana – hör av dig till vem som helst i styrelsen! Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få!

Cocker Sydväst plusgiro är 49 12 850-7

(gäller utställning, kurser etc. men INTE medlemskap)