Medlem

008XX

Välkommen till COCKER SYDVÄST!

Cocker Sydväst är en lokalavdelning till ”stora” Cockerklubben, vår huvudklubb, som i sin tur hör till specialklubben SSRK, Svenska Spaniel och Retrieverklubben som i sin tur lyder under huvudorganisationen SKK, Svenska Kennelklubben.

Cockerklubben har ca 800 medlemmar. Som medlem är du välkommen att delta i alla aktiviteter som klubben och lokalavdelningarna anordnar. Du får också Cockertidningen 4 gånger per år. Där kan du läsa om allt som rör cocker spanieln, artiklar om pälsvård, allmän hundvård, utställningar, prov, uppfödarintervjuer, reportage m.m.

Svenska Cockerklubbens hemsida, klicka på länken:

cockerklubben.com

I varje nummer har lokalavdelningarna information om sina aktiviteter.

Om du bor i Skåne tillhör du vår lokalavdelning Cocker Sydväst.

Sedan 2019-06-18 har SKK tagit över medlemsservicen för CSK, vilket innebär att den indelning som vi tidigare haft som omfattade Skåne och Halland norrut till Varberg nu har ändrats. Numera är avdelningarna indelade i län, vilket innebär att medlemmar i Halland som vill tillhöra Cocker Sydväst, själv måste anmäla detta till SKKs medlemsservice.

Som medlem har du möjlighet att deltaga i alla våra aktiviteter. Vi i Cocker Sydväst försöker att skapa intresse för vår underbara ras och uppmuntra till och ordna olika aktiviteter för våra cockrar. Det är viktigt för oss att det skall vara i en vänlig och kamratlig atmosfär där alla kan känna sig välkomna. Det som förenar oss är intresset för cockern!

Du kanske har förslag på aktiviteter eller lust att hjälpa till med något, antingen genom att hålla i någon aktivitet, eller kanske deltaga i styrelsearbetet?

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till oss, vi ska ta hand om dig på bästa sätt!

 Du blir medlem hos oss genom att betala in medlemsavgift till SKK som sköter medlemsservicen.

Vid frågor gällande medlemskap kontakta SKK medlemsavdelning via medlem@skk.se eller telefon 08-795 30 50.

SKK administrerar Cockerklubbens medlemsregister sedan 2019-06-17.

Medlemskapet är rullande, vilket betyder att det gäller ett helt år, från det datum du betalar in avgiften.

Fullbetalande medlem: 300 kr

Familjemedlem: 100 kr

Gåva/valpköparmedlemskap: 160 kr

Medlemsavgift för bosatt utanför Sverige: 350 kr

Cocker Sydväst plusgiro är 49 12 850-7

(gäller utställning, kurser etc. men INTE medlemskap)