Medlem

008XX
Medlemsansvarig/adressändring, huvudklubben Cocker Spanielklubben: Marie Wiggedal Kustvägen 45 763 30 Hallstavik Tel: 0175-233 09 STADGAR (för lokalavdelning)

Välkommen till Cocker Spanielklubben!

Medlemsavgifter 2015:

* Medlem: 270 kr
* Familjemedlem: 80 kr
* Värvad medlem: 160 kr
(uppge värvare på inb.kortet)
* Utländsk medlem: 320 kr

Avgifter: (inkl. 10 kr till hälsofond)

på Cocker Spanielklubbens plusgiro 14 91 71 – 1

Skriv ditt namn och adress på talongen och ange att det gäller nytt medlemskap. Om du betalar via Internet, kom då ihåg att även skriva namn och adress i meddelanderutan! Medlemskapet är rullande, vilket innebär att det gäller ett helt år fr o m det datum, då du betalar. Du får Cocker Tidningen 4 ggr/år och du är välkommen att deltaga i alla de aktiviteter, som klubben och lokalavdelningen anordnar.

Om du bor i Skåne eller södra Halland tillhör du denna lokalavdelning Cocker Sydväst, som har lite över 200 medlemmar. Vi önskar dig hjärtligt välkommen till oss!

Har du några idéer om aktiviteter, eller känner att du skulle vilja hjälpa oss arrangera sådana – hör av dig till vem som helst i styrelsen! Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få!

Cocker Sydväst plusgiro är 49 12 850-7

(gäller utställning, kurser etc. men INTE medlemskap)