Vårt PG konto

Cockersydväst konto

 PG 49 12 850 – 7

Betalningar från utlandet:

IBAN:
SE50 9500 0099 6034 4912 8507
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS