Radera min personuppgifter

Jag begär att de personuppgifter som Cocker SydVäst, 849201-7606, behandlar om mig skall raderas med omedelbar verkan.
Jag önskar att få en bekräftelse på denna ansökan om radering av personuppgifter.

Person-nr: (obligatorisk)

Datum: (obligatorisk)