Samtyckes-Avtal Återkalla

Du har valt att återkalla..

Jag begär att återkalla alla samtyckesavtal som jag har tecknat med Cocker SydVäst, 849201-7606, gällande behandling och publicering av personuppgifter.
Jag begär också att alla personuppgifter rörande mig raderas med omedelbar verkan.
Du kommer få en bekräftelse på min ansökan om återkallelse från GDPR ansvarig när detta är gjort.

Person-nr: (obligatorisk)

Datum: (obligatorisk)